Urmăriți-ne https://www.facebook.com/diaztechsrlhttps://www.facebook.com/diazchimsrl/https://www.youtube.com/channel/UCLXb0Zx7N_GwanxGup9iDjg?view_as=subscriber
CORTEVA

Delegate

INSECTICID SELECTIV DESTINAT CONTROLULUI LARVELOR DE LEPIDOPTERE(OMIZI), A MINATOARELOR, TRIPȘILOR ȘI PURICILOR MELIFERI DIN POMICULTURĂ.
Substanța activă: spinetoram - 250 g/kgFormulare: WG - granule dispersabile în apăAmbalat: la 0.250 kg și 3 kg
Spinetoram face parte din clasa Spinozine, grup 5 (IRAC), fiind derivat din fermentația Saccharopolyspora spinosa, ca și alte spinosine. Spinetoram asigură un control de lungă durată a unui spectru larg de insecte șiare un impact scăzut sau deloc asupra insectelor benefice.
Avantaje
 • Spinetoram acționează rapid asupra dăunătorilorprin contact și ingestie.
 • Prin efectul rezidual și de lungă durată controleazăun spectru larg de dăunători.
 • Datorită modului unic de acțiune controleazădăunătorii în diferite stadii de dezvoltare (ouă,larve/ pupe/nimfe, adulți).
 • Partener ideal pentru alternarea tratamentelor cuinsecticide din clase chimice diferite pentruîmbunătățirea managementului rezistenței.
 • Un instrument nou în Programul de ManagementIntegrat al Dăunătorilor (IPM).
Mod de acțiune
 • Insecticid sub formă de granule dispersabile în apă(WG), care acționează prin contact și prin ingestie.
 • Spinetoram, ingredientul activ din insecticidul DelegateTM, afectează sistemul nervos al insectelordeclanșând o transmisie haotică a impulsurilornervoase la nivel neuronal.
 • Stopează procesele de hrănire și distruge insectelețintă. Nicio altă clasă de produse nu afecteazăsistemul nervos al insectelor cu același mod deacțiune ca și DelegateTM.
 • Spinetoram nu interacționează cu site-urile deacțiune cunoscute ale altor clase de insecticid.
 • Datorită modului unic de acțiune, DelegateTM esteun produs excelent pentru utilizare într-un sistemIntegrated Pest Management. Familia de substanțechimice spinosyn, spinetoram (DelegateTM), șispinosad, sunt singurele insecticide din grupul 5 pepiața fructelor și legumelor.
 • DelegateTM are un mod unic de acțiune carecontrolează insectele în două moduri: în primulrând prin ingestie și în al doilea rând prin contact,oferind un control rapid și o activitate reziduală dedurată. DelegateTM are o foarte bună mobilitatetranslaminară și asigură o protecție totală aaparatului foliar la pomii fructiferi.
Mod de utilizare
SEMINŢOASE: MĂR, PĂR, MOȘMON, PĂR NASHI, MERIȘOR Numărul maxim de tratamente anuale per parcelă: 1Volume de soluție: 400-1.000 litri/ha.
 • Viermele mărului (Cydia pomonella):DelegateTM se poate aplica în doza recomandatăde 0.30 kg/ha, în momentul ecloziunii. El poate fipoziționat, la alegere, pe una dintre generațiiledăunătorului. După aplicarea DelegateTM, înperioada de atac, protecția culturii trebuie să fiemenținută până la 10-12 zile (10 zile în caz depresiune ridicată). În acest caz se va utiliza o altăsoluție decât DelegateTM, care să fie de asemeneaautorizată în acest scop.
 • Molia pieliței fructelor Capua (Adoxophyes orana):DelegateTM se aplică în doză de 0.30 kg/ha, exclusiv după înflorire, în momentul ecloziunii diferitelor generații de molie a pieliței fructelor. Tratamentul se aplică în funcție de gradul de atac. După aplicarea DelegateTM, în perioada de risc continuu, protecțiatrebuie să fie menținută timp de 10-12 zile. În acest caz se va utiliza un alt produs decât DelegateTM, care să fie de asemenea autorizată în acest scop.
 • Puricele melifer al părului (Cacopsylla pyri):DelegateTM de aplică în doză de 0.30 kg/ha,exclusiv după înflorire, în momentul ecloziunii celeide-a doua generații începând din stadiul de „ouă”până la stadiul de „larve incipiente (L1)”. Utilizareaîmpreună cu un adjuvant omologat și compatibilcu insecticidele va contribui la îmbunătățireaeficienței produsului. După aplicarea DelegateTM, înperioada de risc continuu, protecția trebuie să fiemenținută timp de 10 zile. În acest caz se va utilizaun alt produs decât DelegateTM, care să fie deasemenea autorizată în acest scop.
Mod de utilizare
SÂMBUROASE: PIERSIC, CAIS, NECTARIN Numărul maxim de tratamente anuale per parcelă: 1 Volume de soluție: 400-1.000 litri/ha.
 • Tripsul californian (Frankliniella occidentalis): DelegateTM se aplică în doză de 0,30 kg/ha îngeneral în luna care precedă recoltarea (prezențainsectelor adulte sau a larvelor de tripși esteobservată pe muguri sau pe fructe). După aplicarea DelegateTM, în perioada de risc continuu se va reînnoi protecția împotriva acestui dăunător într-o perioadă de 7 până la 10 zile. În acest caz se va utiliza un alt produs decât DelegateTM, care să fiede asemenea autorizat în acest scop.
 • Molia orientală a fructelor de piersic (Cydia molesta):DelegateTM se aplică în doza recomandată de0.30 kg/ha în momentul ecloziunii. După aplicarea DelegateTM, în perioada de risc continuu, protecțiatrebuie să fie menținută timp de 10-12 zile (10 zile încaz de presiune ridicată). În acest caz se va utilizao altă soluție decât DelegateTM, care să fie deasemenea autorizată în acest scop.PRUNNumărul maxim de tratamente anuale per parcelă: 1 Volume de soluție: 400-1.000 litri/ha.
 • Viermele prunelor (Cydia funebrana):Riscul este în general eliminat printr-o aplicare deinsecticid per generație. DelegateTM se aplică îndoză de 0.30 kg/ha. DelegateTM poate fi aplicat pe diversele generații ale viermelui prunelor, laalegere, în momentul ecloziunii
Timp de pauză
Perioada de la ultima aplicare a produsului până în ziua recoltării: 7 zile.

Limitarea riscului formării rezistenței
 • Utilizarea repetată, pe aceeași parcelă, a produsului pe bază de substanțe active din aceeași familie chimicăsau care acționează în același mod poate conduce la apariția unor insecte rezistente.
 • Pentru a reduce acest risc, și indiferent de cultura tratată se recomandă alternarea sau asocierea, pe aceeașiparcelă, a preparatelor pe bază de substanțe active din familii diferite sau cu moduri de acțiune diferite.
 • Pentru a evita dezvoltarea rezistenței la spinozine (spinetoram și spinosad), numărul de aplicații ale produselor pe bază de spinozine este limitat la maximum 3 aplicări pe sezon.

 

Delegate

Delegate

bayer

corteva pioneer monsanto fmc

wuxal

belchim

adama

Vânzări

erbicide

insecticide

fungicide

protectia plantelor

ingrasaminte

regulatori de crestere

adezivi

microelemente

seminte

consultanta agronomie

masini agricole

utilaje agricole

vanzare tractoare

combine agricole

utilaje agricole second hand

piese de schimb

incarcator telescopic

stivuitor

pluguri

grapa cu discuri

combinator

gruber

semanatori

scarificator

prasitoare

masina erbicidat

remorci agricole

cositoare

greble

prese balotat

tocatoare resturi vegetale

vidanje

incarcator frontal

utilaje agricole germania

utilaje agricole finlanda

Delegate,bayer, corteva pioneer monsanto fmc, wuxal, belchim, adama, Vânzări, erbicide, insecticide, fungicide, protectia plantelor, ingrasaminte, regulatori de crestere, adezivi, microelemente, seminte, consultanta agronomie, masini agricole, utilaje agricole, vanzare tractoare, combine agricole, utilaje agricole second hand, piese de schimb,incarcator telescopic, stivuitor, pluguri, grapa cu discuri, combinator, gruber, semanatori, scarificator, prasitoare, masina erbicidat, remorci agricole, cositoare, greble, prese balotat, tocatoare resturi vegetale, vidanje, incarcator frontal, utilaje agricole germania, utilaje agricole finlanda

Delegate Vânzări mașini și utilaje agricole, service și piese de schimb

Distribuitor în Republica Moldova al echipamentelor agricole Fendt, Valtra, Manitou, Lemken, Kockerling, Moro Aratri, Bargam, Spider, Dal Bo, great plains, dmc, cancela, diaztech, diazchim

Distribuitor în Republica Moldova al bayer, corteva pioneer monsanto fmc, wuxal, belchim, adama

Vânzări: erbicide, insecticide, fungicide, protectia plantelor, ingrasaminte, regulatori de crestere, adezivi, microelemente, seminte, consultanta agronomie

Delegate Vânzări mașini și utilaje agricole, service și piese de schimb. Distribuitor în Republica Moldova al echipamentelor agricole Fendt, Valtra, Manitou, Lemken, Kockerling, Moro Aratri, Bargam, Spider, Dal Bo, great plains, dmc, cancela, diaztech, diazchim. Distribuitor în Republica Moldova al bayer, corteva pioneer monsanto fmc, wuxal, belchim, adama. Vânzări: erbicide, insecticide, fungicide, protectia plantelor, ingrasaminte, regulatori de crestere, adezivi, microelemente, seminte, consultanta agronomie

loading ...